اندکی شکیبا باشید...
سیکس بیت

sixbit@info.com

09378970187

تیم سیکس بیت در راستای انجام پروژه های استارت اپی توسط بچه های برنامه نویس شیرازی در سال 1396 راه اندازی شده که سعی بر انجام هر چه بهتر کار ها دارند.
شماره تماس معتبر نسیت.
تکمیل این فیلد اجباری است.
گفتگوی آنلاین